Über uns Wer sind wir?

ไบโอเอ็นเนอร์จี เยอรมนี ใส่ใจทั้งเศรษฐกิจและระบบนิเวศ

ที่มาของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในด้านการผลิตและการจัดการระบบก๊าซชีวภาพ                                                                     ในนามของไบโอเอ็นเนอร์จี เยอรมนีกรุ๊ป ได้รวบรวมความรู้ทักษะในด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจากระบบก๊าซชีวภาพมากกว่า 600 แห่งทั่วโลก และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายระบบก๊าซชีวภาพมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก

แนวคิดของพวกเรา

ในนามของไบโอเอ็นเนอร์จี เยอรมนีกรุ๊ป                                                                                                                          ได้พัฒนารูปแบบของระบบก๊าซชีวภาพ ที่นอกจากจะมีความน่าเชื่อถือและเป็นการสานต่อเทคโนโลยีของประเทศเยอรมนีแล้ว ยังได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความตระหนักที่เรามีต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

หน้าที่ของเรา

ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับชุมชนและผู้คนในพื้นที่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในโครงการก๊าซชีวภาพที่ยั่งยืน ความโดดเด่นของเราไม่ใช่เพียงแค่การใช้เทคนิคที่น่าเชื่อถือจากประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและระบบนิเวศ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่า ทุกท่านในพื้นที่ใกล้เคียงควรได้รับประโยชน์จากการใช้ก๊าซชีวภาพอีกด้วย

  • Treude_Mario_web

    “ระบบก๊าซชีวภาพคือโอกาสในการสร้างอนาคตด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันดีงามของเรา”

    นายมาริโอ ทรอยเด้
    ผู้ก่อตั้งบริษัท ไบโอเอ็นเนอร์จี เยอรมนี จำกัด