เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบท่อน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพ

เราดูแลคุณตั้งแต่เริ่มติดตั้ง ไปจนถึงการซ่อมแซม

ด้วยความรู้และทักษะที่ครอบคลุมของเรา ทำให้เราได้คิดค้นโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตอันมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตั้งและวางแผนโครงการ ไปจนถึงด้านเทคนิคในการควบคุมระบบงาน

เกษตรกรรม

การเกษตรกรรมที่ใช้ก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ มีต้นกำเนิดมาจากพืชพลังงาน เช่น ข้าวโพด สิ่งปฏิกูล เป็นต้น       ซึ่งถือเป็นสารตั้งต้นของก๊าซชีวภาพ

สารตั้งต้นดังกล่าวจะถูกทำให้มีขนาดเล็ก แล้วผ่านกระบวนการในระบบก๊าซชีวภาพ                                                 ในส่วนของขั้นตอนของการหมัก สารตั้งต้นจะถูกบ่ม ซึ่งทำให้เกิดก๊าซชีวภาพในสถานีพลังงานความร้อน                                                                      แล้วนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อนได้ในที่สุด

Biogasanlage

อุตสาหกรรม

การใช้ก๊าซชีวภาพในด้านอุตสาหกรรม มักใช้จากขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะจากเศษหรือวัตถุดิบหลงเหลือที่ได้จากการผลิต เช่น น้ำเสีย โคลน เศษจากการผลิตหรือไขมัน เป็นต้น                              แล้วนำมาใช้เป็นสารตั้งต้น

จุดเด่นของการนำวัตถุดิบที่หลงเหลือจากการผลิตมาใช้เป็นก๊าซชีวภาพ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนขยะให้กลายมาเป็นทรัพยากรที่ช่วยลดต้นทุน ทั้งยังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัว ด้วยวิธีนี้บริษัทสามารถประหยัดเงินทุนและบอกลาการใช้พลังงานแบบเก่าๆ ได้อีกด้วย

klaeranlage

ขยะ

ก๊าซชีวภาพขยะ ได้มาจากขยะในพื้นที่ นำมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตพลังงาน เนื่องจากขยะเหล่านั้นไม่ได้เป็นขยะชีวภาพทั้งหมด จึงทำให้กระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซแตกต่างจากการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น ก๊าซชีวภาพที่ได้จากเกษตรกรรม เป็นต้น

ด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ทรัพยากรขยะที่นำมาใช้จึงต้องผ่านกระบวนการคัดแยก

เพื่อให้ได้สารตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพในการหมัก

Kläranlage_Quadrat