BioEnergy Germany

BioEnergy_Germany-2a_NEU_RGB
BioEnergie_Deutschland_NEU_RGB
M-TEAM-Web_NEU

พลังงานชีวภาพเชื่อมโยงระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม

ประสบการณ์ที่เราได้ทำในการทำให้โครงการต่างๆ ทั่วโลกเป็นจริงได้แสดงให้เห็นสิ่งหนึ่ง   :                                                                               สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อใกล้ชิดกับชุมชน ท้องถิ่นและประชาชน แนวคิดของระบบได้รับการพัฒนาที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดชอบระดับสูงและเอื้อให้เกิดความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของโครงการพลังงานชีวภาพสีเขียวทุกโครงการในประเทศเยอรมนี                                                   นี่จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอเอ็นเนอร์จี เยอรมนีกรุ๊ป ว่าทำไมเราถึงทำริเริ่มโครงการนี้             เราทำโครงการอะไรบ้างและบริษัทของเราเริ่มต้นมาได้อย่างไร ถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดของแนวคิดนี้

โครงการเพื่อการลงทุน

เริ่มต้นการลงทุนในโครงการพลังงานสีเขียวทั่วโลก และรับประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการลงทุนที่สามาถเข้าได้กับสังคมอย่างยั่งยืนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวล่าสุด

 • ในฐานะสมาชิกใหม่ของสมาคมก๊าซชีวภาพโลก (WBA) เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง:

  “อุตสาหกรรมการหมักแบบปราศจากออกซิเจนและก๊าซชีวภาพกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมื่อเรารวมกันเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้แวดวงพลังงานทดแทนนี้เติบโตได้ ภารกิจของเรามีความชัดเจน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมการยอมรับในเทคโนโลยีเหล่านี้ ให้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน  ท่านสามารถเข้าร่วมกับเราในการทำให้ภารกิจนี้เป็นจริง และเราหวังว่าจะได้พบท่านในอนาคตอันใกล้นี้”

  นายเดวิด นิวแมน
  ประธานสมาคม
 • Slider_04
 • Slider_02
 • Slider_03
 • Slider_01

ท่านต้องการที่จะติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวสารของเราที่นี่