การบำรุงรักษาและซ่อมแซม – เพื่อนแท้ที่พร้อมบริการท่าน การบริการ

การบริการบำรุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพ

ถังหมัก ถังเก็บขยะ สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบท่อปั๊ม ฯลฯ

ขยายระบบ

ถังหมัก ถังเก็บขยะ สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบท่อปั๊ม ฯลฯ
หลังคาเก็บอากาศ โดมเก็บก๊าซ  คาน ตาข่ายยึดหลังคา ฯลฯ

ติดตั้งหลังคา

หลังคาเก็บอากาศ โดมเก็บก๊าซ คาน ตาข่ายยึดหลังคา ฯลฯ
ระบบกังหันใบพัดใหญ่ ระบบมอเตอร์จุ่ม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กวนในขณะที่มีสารอยู่

ระบบกวนสารตั้งต้น

ระบบกังหันใบพัดใหญ่ ระบบมอเตอร์จุ่ม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กวนในขณะที่มีสารอยู่

ที่ปรึกษาด้านชีวภาพ

วิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพ ประเมินคุณภาพก๊าซและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต
ปั๊มโรตารี ปั๊มเกลียว ปั๊มแช่ เครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องปั๊ม

ปั๊มโรตารี ปั๊มเกลียว ปั๊มแช่ เครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบลำเลียงท่อก๊าซและทรัพยากรที่นำมาใช้ ผลิตจากวัสดุ อาทิเช่น พอลิเอทิลีน สแตนเลส หรือ พีวีซี รวมถึงวัสดุจากงานเชื่อมทุกประเภท

ท่อลำเลียง

ระบบลำเลียงท่อก๊าซและทรัพยากรที่นำมาใช้ ผลิตจากวัสดุ อาทิเช่น พอลิเอทิลีน สแตนเลส หรือ พีวีซี รวมถึงวัสดุจากงานเชื่อมทุกประเภท
ปรับเปลี่ยนระบบโดยที่ไม่มีผลกับการผลิต การขยาย หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่

ระบบควบคุมที่เหมาะสม

ปรับเปลี่ยนระบบโดยที่ไม่มีผลกับการผลิต การขยาย หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่
บำรุงและซ่อมแซมรวมถึงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพ 
พร้อมบริการบันทึกข้อมูล

การบริการบำรุงและซ่อมแซม

บำรุงและซ่อมแซมรวมถึงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมบริการบันทึกข้อมูล
เฝ้าระวังข้อขัดข้องผ่านทางไกลตลอด 24 ชั่วโมง

เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

เฝ้าระวังข้อขัดข้องผ่านทางไกลตลอด 24 ชั่วโมง
ให้คำปรึกษาอย่างละเอียด พร้อมเสนอขั้นตอนในการพัฒนาที่เหมาะสม

ให้คำปรึกษา เพิ่มโอกาสในการพัฒนา

ให้คำปรึกษาอย่างละเอียด พร้อมเสนอขั้นตอนในการพัฒนาที่เหมาะสม

ท่านมีปัญหาขัดข้องหรือต้องการทีมบริการแบบเร่งด่วนใช่ไหม

เราพร้อมรับสายและให้ความช่วยเหลือ!

จัดส่งวัตถุดิบเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทางชีวภาพที่เหมาะสม

วัตถุดิบและสารที่จำเป็นในการผลิต

จัดส่งวัตถุดิบเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทางชีวภาพที่เหมาะสม